Disclaimer

U bevindt zich op de website van DeWandeldate. Hoewel DeWandeldate deze website met de grootst mogelijke zorg samenstelt is het mogelijk dat de inhoud van deze site incorrect, verouderd en/of incompleet is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. DeWandeldate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van de inhoud of het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor websites waar naar wordt verwezen.

DeWandeldate aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. DeWandeldate mag de toegang tot de gehele website of een gedeelte ervan onmiddellijk beëindigen zonder opgave van reden.

Privacy Statement

Inleiding
De bescherming van de persoonlijke gegevens van de bezoekers van deze website is voor DeWandeldate van essentieel belang. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u zich als bezoeker registreert op deze website of op enige andere wijze contact heeft met DeWandeldate, legt DeWandeldate gegevens vast. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de taken waarvoor de website is bedoeld.

Derden
DeWandeldate zal uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden ter beschikking stellen. Alleen wanneer dat voor de organisatie van events noodzakelijk is, kunnen de basis contactgegevens worden verstrekt aan de organisatoren.

Surfgedrag
Op de website van DeWandeldate worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina's. Bezoekers worden hierbij niet geïdentificeerd. Deze gegevens worden gebruikt om de inrichting van de website en de informatie te optimaliseren. Zo kan DeWandeldate haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op uw computer achterlaat, over de wijze waarop u de website gebruikt (bijvoorbeeld welke pagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt). De website instrueert de webbrowser (zoals Internet Explorer of Firefox) om deze cookies op uw computer op te slaan. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Wanneer u cookies weigert is het mogelijk dat u niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Links naar andere websites
Op de site van DeWandeldate treft u een aantal links aan naar andere websites. DeWandeldate draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
DeWandeldate behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van DeWandeldate.

Opmerkingen en/of vragen
Mocht u na het lezen van dit privacy statement nog opmerkingen en/of vragen hebben dan kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@dewandeldate.nl.

© DeWandeldate, 2014 - 2018, Amersfoort. Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 1 april 2018.