Mobiele menu

Cookies en Privacy verklaring

Datingsite DeWandeldate behandelt en beveiligt jouw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorg. Dit deden we al sinds de oprichting van DeWandeldate, op 1 maart 2014. Vanaf 25 mei 2018 geldt een nieuwe privacy wetgeving (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming). Om te voldoen aan deze wetgeving heeft DeWandeldate deze Privacyverklaring opgesteld. Deze is van toepassing op alle door DeWandeldate geleverde producten en diensten.

Wanneer je je registreert als lid op onze website of als deelnemer van onze groepswandelingen, legt DeWandeldate gegevens vast. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de taken waarvoor DeWandeldate is bedoeld. In de eerste plaats is dat: het met elkaar in contact brengen van singles die graag wandelen, fietsen, of andere buitensporten ondernemen. 

Op deze pagina lees je welke persoonlijke gegevens wij verwerken, waarom we deze gegevens gebruiken, en hoe je zelf je gegevens kunt wijzigen, onzichtbaar maken of verwijderen. Ook lichten we toe hoe en waarom we cookies verzamelen.

Welke Cookies gebruiken we? 

DeWandeldate gebruikt cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken en voor jouw gebruiksgemak. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies bevatten informatie over de wijze waarop jij de website gebruikt (bijvoorbeeld welke pagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt en jouw voorkeursinstellingen). Bezoekers worden hierbij niet geïdentificeerd. 

DeWandeldate website gebruikt deze cookies: 

 • Functionele cookies: deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor een goede werking van de website. 
 • Analytische cookies: met deze cookies verbeteren we de kwaliteit en effectiviteit van de website. 
 • Tracking cookies (Google Analytics en Pingdom): deze cookies volgen het internetgedrag van de gebruiker. 

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser (zoals Chrome, Firefox of Internet Explorer) zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Wanneer je cookies weigert is het mogelijk dat je niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

DeWandeldate verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die DeWandeldate van jou nodig heeft en verwerkt voor de hieronder omschreven doeleinden zijn:

 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Geslacht van de gezochte partner (zoek je een man en/of een vrouw?)
 • Geboortedatum
 • Provincie
 • Woonplaats
 • Profielfoto
 • E-mailadres
 • IP-adres

Verwerkt DeWandeldate ook bijzondere persoonsgegevens?

'Bijzondere persoonsgegevens' zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, etnische gegevens, religie en seksuele gerichtheid. DeWandeldate is een datingsite waar leden naar een partner zoeken. Wij vragen leden bij hun inschrijving daarom (indirect) naar hun 'seksuele gerichtheid', met de vraag of ze een man en/of een vrouw zoeken.

Waarvoor gebruiken we de Persoonsgegevens?

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met DeWandeldate (als je je hebt geregistreerd als lid of als deelnemer aan een groepswandeling), willen we jou zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze belangrijkste dienst uit te voeren: het met elkaar in contact brengen van leden.
 • Om jou te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om jou te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor onderzoek, promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit DeWandeldate. Bijvoorbeeld om jou via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van DeWandeldate. Wil je niet meer benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kan je dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Hoe kan je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Leden kunnen na hun inschrijving op ieder moment zelf hun eigen gegevens bekijken, wijzigen, onzichtbaar maken of van de site verwijderen. Dit kan door in te loggen, te klikken op de eigen profielfoto rechtsboven, en dan via de linkjes: 'Mijn profiel bekijken', 'Mijn profiel invullen', 'Mijn Foto’s plaatsen', 'Mijn profiel op (in)actief' en 'Opzeggen'.

Je kunt ook een gespecificeerd verzoek sturen naar info@dewandeldate.nl.

Hoe lang worden de gegevens bewaard? 

DeWandeldate bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering, met inachtneming van een redelijke termijn.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

DeWandeldate verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien vereist een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Op de site van DeWandeldate tref je een aantal links aan naar andere websites. DeWandeldate draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Voor de betalingen werken we met betalingssite Mollie en ticketshop Chipta. Ook voor deze sites geldt dat DeWandeldate niet verantwoordelijk is voor de omgang met jouw persoonsgegevens. Check als je wilt hun eigen beleid:

Beveiliging

DeWandeldate hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. DeWandeldate heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij DeWandeldate toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval DeWandeldate gebruik maakt van de diensten van derden, zal DeWandeldate in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken over de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Jouw privacy rechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens doet, zal DeWandeldate jou hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kan je indienen via info@dewandeldate.nl.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is DeWandeldate gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. We houden de ontwikkelingen daarin bij. DeWandeldate houdt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken. Als je op de hoogte wilt blijven raden we je aan deze privacy verklaring regelmatig te bekijken. 

Vragen over jouw privacy?

Bij vragen of opmerkingen over jouw privacy en dit Privacy Statement kan je contact met ons opnemen, via info@dewandeldate.nl

Deze privacystatement is bijgewerkt op 22 maart 2020.

Foto: Kalen Emsley via Unsplash

© DeWandeldate, 2014 - 2024.