Privacy Verklaring

Dit is de CONCEPT versie van onze nieuwe Privacy Verklaring. Binnenkort verschijnt een nieuwe versie met nog een paar aanpassingen. Laatste Update: 14 mei 2018.

----

Deze verklaring is van toepassing op alle door DeWandeldate geleverde producten en diensten.

DeWandeldate, gevestigd in Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

DeWandeldate verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die DeWandeldate van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door DeWandeldate in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Geslacht van de gezochte partner
 • Geboortedatum
 • Provincie
 • Woonplaats
 • E-mailadres

Verwerkt DeWandeldate ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, etnische gegevens, religie en seksuele gerichtheid. DeWandeldate is een datingsite waar leden naar een partner zoeken. Daarom wordt aan leden gevraagd of ze een man of een vrouw zoeken.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met DeWandeldate (dat wil zeggen dat u zich heeft ingeschreven als lid), dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze belangrijkste dienst uit te voeren: het met elkaar in contact brengen van leden.
 • Om U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit DeWandeldate. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van DeWandeldate. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is DeWandeldate gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt DeWandeldate zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Leden kunnen na hun inschrijving op ieder moment zelf hun eigen gegevens bekijken, wijzigen, onzichtbaar maken of van de site verwijderen. Dit kan door in te loggen, te klikken op 'Mijn profiel’ en dan via de linkjes: 'Mijn profiel bekijken', 'Mijn profiel wijzigen', 'Mijn Foto’s plaatsen en wijzigen', 'Mijn profiel op inactief', 'Opzeggen'.

U kunt ook een gespecificeerd verzoek sturen naar info@dewandeldate.nl.

Hoe lang we gegevens bewaren

DeWandeldate bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens van leden die hebben opgezegd bewaren we maximaal een jaar. 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

DeWandeldate verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Op de site van DeWandeldate tref je een aantal links aan naar andere websites. DeWandeldate draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Voor de betalingen werken we met betalingssite Mollie en ticketshop Chipta. Ook voor deze sites geldt dat DeWandeldate niet verantwoordelijk is voor de omgang met jouw persoonsgegevens. Check als je wilt hun eigen beleid:

Cookies - in kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

DeWandeldate gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies bevatten informatie over de wijze waarop u de website gebruikt (bijvoorbeeld welke pagina's u bekijkt en welke opties u gebruikt en uw voorkeursinstellingen). Bezoekers worden hierbij niet geïdentificeerd. 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser (zoals Internet Explorer of Firefox) zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wanneer u cookies weigert is het mogelijk dat u niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Beveiliging

DeWandeldate hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. DeWandeldate heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij DeWandeldate toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval DeWandeldate gebruik maakt van de diensten van derden, zal DeWandeldate in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal DeWandeldate u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@dewandeldate.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@dewandeldate.nl

Wijzigingen
DeWandeldate behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van DeWandeldate.

Deze privacystatement is bijgewerkt op 14 Mei 2018.